Γιώργος Συριανός: Ανάγκη ένας Στρατηγικός Σχεδιασμός για τα μεγάλα έργα στην Αττική

Γιώργος Συριανός: Ανάγκη ένας Στρατηγικός Σχεδιασμός για τα μεγάλα έργα στην Αττική

Για την ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τα απαιτούμενα έργα στην Αττική τα επόμενα χρόνια, δεδομένης της συνεχόμενης επιδείνωσης του κυκλοφοριακού, την σύνταξη Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού αλλά και παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΤΑΙΠΕΔ, μίλησε στην παρουσία του στο ITC 2023-6o Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, Γιώργος Συριανός.

Ο κ.Συριανός τόνισε την ανάγκη εφαρμογής ενός «Αττικού Στρατηγικού Σχεδιασμού» που θα μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πρωτεύουσα που συνεχώς οξύνεται. «Στην Αττική οι συνθήκες είναι εντελώς προβληματικές. Με 5,5 εκατ. κατοίκους, δηλαδή τον μισό πληθυσμό της χώρας, υπάρχει απουσία σοβαρών οδικών έργων υποδομής για είκοσι χρόνια» είπε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της Άκτωρ Παραχωρήσεις πρότεινε την ευρεία εφαρμογή των Πρότυπων Προτάσεων οι οποίες έχουν ήδη θεσμοθετηθεί με σχετικό νόμο και οι οποίες όπως ανέφερε ανταποκρίνονται με ταχεία διαδικασία στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των οξέων προβλημάτων στην καθημερινότητα της Αττικής και την ακραία επιδείνωσή τους.

Όπως ανέφερε ο κ.Συριανός έτσι επιτυγχάνεται η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα, στην προετοιμασία, πρόταση, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων, με ταχύτητα διαδικασιών και αδειοδοτήσεων, συρρίκνωση χρόνων, ταχεία απόφαση υλοποίησης έργου, επιλογής αναδόχου, υπογραφής σύμβασης και τελικά πραγματοποίησης του έργου.

Οι αναθεωρήσεις τιμών

Παράλληλα ο κ.Συριανός έκανε γνωστό πως ο ΣΤΕΑΤ, μαζί με άλλες οργανώσεις, χρηματοδότησε εξειδικευμένη εταιρεία για τον υπολογισμό και έκδοση ανά τρίμηνο των τιμών μονάδας και των συντελεστών αναθεώρησης με βάση τα υφιστάμενα αναλυτικά τιμολόγια ΑΤΟΕ.

Κυρίως να προχωρήσει στον υπολογισμό και την έκδοση ανά τρίμηνο των τιμών μονάδας και των συντελεστών αναθεώρησης, με βάση τα νέα αναλυτικά τιμολόγια που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη μεταβατικού συστήματος αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων» τα έτη 2010-2011, για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ και ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για 400 περίπου άρθρα, μετά από επικαιροποίηση αποδοχών και άλλων παραμέτρων.

«Η μεθοδολογία αυτή πρέπει να εφαρμοστεί γενικότερα από την Εταιρεία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης που θεσμοθετήθηκε με ΚΥΑ, στην οποία αναμένεται το ταχύτερο ο ορισμός και των εκπροσώπων του Δημοσίου στο Διοικητικό της Συμβούλιο για να λειτουργήσει άμεσα και να επεκτείνει περαιτέρω την παραπάνω διαδικασία καθορισμού, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν Σύστημα Τιμολόγησης και Προδιαγραφών Τεχνικών Έργων, ενώ απουσιάζει πλήρως από την Ελλάδα.»

Χρηματοδότηση έργων

Ο κ.Συριανός μιλώντας για τη χρηματοδότηση των έργων υπογράμμισε πως η επίτευξη του σοβαρού αναπτυξιακού στόχου είναι άμεσα συναρτημένη με κινήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Απαιτούνται και διατίθενται πολύ μεγάλου ύψους πόροι από Ελλάδα, Ε.Ε. και ιδιωτικοί πόροι για να καλύψουν τις μεγάλες αναπτυξιακές ανάγκες (από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ κλπ.) πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων, στα πλαίσια του απαραίτητου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, με σοβαρές δευτερογενείς αναπτυξιακές επιδράσεις, στο πλαίσιο της ισχυρής αναπτυξιακής προσπάθειας

Ειδικότερα για το Ταμείο Ανάκαμψης, πρότεινε την επιδίωξη μιας παράτασης του χρόνου εφαρμογής του με αφορμή τα νέα δεδομένα και την τροποποίηση της αρχικής κατανομής πόρων που διαμορφώθηκε υπό άλλες συνθήκες, σε αντικείμενα με περιβαλλοντικό χαρακτήρα, ουσιαστική αναπτυξιακή συνεισφορά και αποφυγή διάθεσης σε τομείς που δεν είναι σίγουρη η απορρόφησή τους.

Επίσης όπως είπε, είναι παράλογο το μεγάλο ποσό που καταβάλλεται κατά την ανάληψη έργου Παραχώρησης (Upfront Fee) να καταβάλλεται για την αποπληρωμή του χρέους. «Επιβάλλεται τα παραπάνω ποσά Upfront Fees να καταβάλλονται για την χρηματοδότηση έργων (απευθείας ή με Πληρωμές Διαθεσιμότητας), ειδικότερα στις περιοχές μέγιστης ανάγκης και δραματικών επιβαρύνσεων» κατέληξε ο κ.Συριανός.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*