Ανασκόπηση Υποδομών & Μεταφορών (Infrastructure & Transport Review – ITR)

Η έντυπη «Ανασκόπηση Υποδομών & Μεταφορών» (Infrastructure & Transport Review – ITR) αποτελεί τη νέα κοινή προσπάθεια των ιστοσελίδων ypodomes.com και metaforespress.gr, έπειτα από την ιδιαίτερα επιτυχημένη διεξαγωγή των Συνεδρίων Υποδομών & Μεταφορών (Infrastructure & Transport ConferencesITC).

Κεντρική στόχευση της Ανασκόπησης, η οποία εκδίδεται από το 2019, αποτελεί η προαγωγή της γνώσης και της αντικειμενικής πληροφόρησης γύρω από τους δυο εξεταζόμενους κλάδους, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της χώρας.

Η 1η ενότητα κάθε έκδοσης είναι αφιερωμένη στις Υποδομές και περιλαμβάνει αναλύσεις και στοιχεία για τα μεγάλα έργα υποδομών, τις ενεργειακές, περιβαλλοντικές και τουριστικές υποδομές/επενδύσεις, το real estate και τον τουρισμό.

Αντίστοιχα, η 2η ενότητα κάθε έκδοσης είναι αφιερωμένη στις Μεταφορές και περιλαμβάνει αναλύσεις και στοιχεία για τις αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές, τις εμπορευματικές μεταφορές/logistics, τα ταχυδρομεία και τις ταχυμεταφορές, την αγορά αυτοκινήτου και τις αστικές συγκοινωνίες.

Επίσης, κάθε έκδοση περιλαμβάνει συνεντεύξεις, άρθρα και αναλύσεις, με πίνακες και infographics από επιφανείς εκπροσώπους των δύο κλάδων, με στόχο να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο έρευνας και ενημέρωσης.

Η «Ανασκόπηση Υποδομών & Μεταφορών» (Infrastructure & Transport Review) εκδίδεται βάσει των υψηλότερων προδιαγραφών και διανέμεται σε 3.000 αποδέκτες, όπως υπουργεία, οργανισμούς, φορείς, εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μέσα ενημέρωσης.

Η 1η έκδοση αναφερόταν στη διετία 2018-2019 και η 2η έκδοση στη διετία 2019-2020, ενώ η 3η έκδοση, που διανεμήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2023, στη διετία 2021-2022.