Εγγραφές

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έκλεισαν!
Για εγγραφή πλέον μόνο στη Γραμματεία του Συνεδρίου στο Ωδείο  Αθηνών (18 & 19 Σεπτεμβρίου 2023)

Η εγγραφή είναι δωρεάν.