Χρήστος Νιχωρλής

Χρήστος Νιχωρλής

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Υποδομών και Βιομηχανικών Ελέγχων, TÜV AUSTRIA Hellas

Ο Χρήστος Νιχωρλής είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Υποδομών και Βιομηχανικών Ελέγχων της TÜV AUSTRIA Hellas. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Συγκολλήσεων (IWE/EWE), με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά. Έχει 26ετή εργασιακή εμπειρία στους τομείς της παραγωγής και της επιθεώρησης/πιστοποίησης. Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζεται στην TÜV AUSTRIA HELLAS.