Μιχαήλ Δ. Δακτυλίδης

Μιχαήλ Δ. Δακτυλίδης

Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ - Αντιπρόεδρος FIEC

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953  και αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1975.

Ασχολείται με την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων και είναι Πρόεδρος της «MENTΩΡ ΑΤΕ.», πιστοποιημένης Εργοληπτικής Επιχείρησης εγγεγραμμένης στο ΜΕΕΠ, ενώ μέχρι το 1985 ήταν επικεφαλής της Εταιρείας EΔΟΚ-ETEΡ εκτελώντας  Δημόσια Έργα στην Ελλάδα και τη Λιβύη.

Ο κ. Δακτυλίδης είναι Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ  (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων  Μηχανικών Εργοληπτών  Δημοσίων Έργων) από το 2017, ενώ κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου από το 2005.

Παράλληλά κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου στη FIEC (European Construction Industry Federation) από το 2014  και είναι  Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της EDA (European Demolition Association) και EDI (European Decontamination Institute).

Ο κ. Δακτυλίδης είναι επίσης ο νόμιμος  εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, του  Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ), που ιδρύθηκε πρόσφατα από την ΠΕΔΜΕΔΕ.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έχει ενεργό δράση στα θέματα του Κατασκευαστικού Κλάδου συμμετέχοντας σε Συνέδρια, Φόρα, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.