Μιχάλης Παναγόπουλος

Μιχάλης Παναγόπουλος

Αντιπρόεδρος GDM Assets