Μανώλης Σιγάλας

Μανώλης Σιγάλας

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Hill International Νότιας Ευρώπης