Κωνσταντίνος Μπήτρος

Κωνσταντίνος Μπήτρος

Διευθύνων Σύμβουλος, Streem Global S.A.

Διευθύνων Σύμβουλος, Streem Global S.A.