Θάνος Φαλάγγας

Θάνος Φαλάγγας

Διευθυντής Β2Β Marketing, CRM & Channel Management, Όμιλος ΟΤΕ