Γεώργιος Στασινός

Γεώργιος Στασινός

Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.

Ο Γιώργος Στασινός είναι πρόεδρος του ΤΕΕ.