Βασίλης Μαγκλάρας

Βασίλης Μαγκλάρας

Διευθύνων Σύμβουλος “Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο”