Αθανασία Οικονόμου

Αθανασία Οικονόμου

Τομεάρχης Υποδομών ΝΔ

Η Αθανασία ΟΙκονόμου είναι Τομεάρχης Υποδομών ΝΔ.