Αθανάσιος Λιάγκος

Αθανάσιος Λιάγκος

Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης