Άγγελος Καλογεράκος

Άγγελος Καλογεράκος

Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Όμιλος ΤΙΤΑΝ
+30 210 2591468

Ο Άγγελος Καλογεράκος είναι, από τον Οκτώβριο 2020, Γενικός Διευθυντής ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, επιβλέποντας το σύνολο των καθετοποιημένων δραστηριοτήτων του Ομίλου στη χώρα μας.

Με 30 και πλέον χρόνια εμπειρίας, κυρίως στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας και ειδικότερα στον Όμιλο, έχει υπηρετήσει διάφορες θέσεις σε κέντρα δραστηριοτήτων του Τιτάνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κατά την περίοδο της διεθνούς ανάπτυξής της εταιρίας,.

Σήμερα, εκπροσωπεί τον Τιτάνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (CEMBUREAU), στην Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας (ΕΤΕ), σε επιτροπές του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας), του ΣΜΕ (Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων) και του UNGCNG (UN Global Compact Network Greece).